Laura Chinchilla Miranda är den tidigare presidenten i Republiken Costa Rica (2010-2014) och den första kvinnan som valdes till det kontoret. Tidigare tjänstgjorde hon som den första vice presidenten och justitieministeren i administrationen av 2006-2010. Chichilla har ägnat sitt liv åt offentlig service och rådgivning i Latinamerika och Afrika för olika internationella organisationer inom institutionell reform, med särskild tonvikt på rättsliga reformer och reform av allmän säkerhet. Några råd ledde henne att genomföra utvärderingar för US Agency for International Development (USAID), FN: s utvecklingsprogram (UNDP) och Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB). Från 1996 till 1998 var hon minister för allmän säkerhet, efter att ha tjänstgjort som biträdande minister för allmän säkerhet från 1994 till 1996. President Chinchilla var också ordförande för Joint Drug Intelligence Center, President för National Immigration Council, och en kollega i National Drug Council, National Security Council och Academic Council of National Police Academy. Laura Chichilla är examen från University of Costa Rica och har en magisterexamen i offentlig politik från Georgetown University.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.