Pandikulation är den ofrivilliga sträckningen av mjuka vävnader, som förekommer hos de flesta djurarter och är associerad med övergångar mellan cykliskt biologiskt beteende, särskilt sömnväckningsrytmen (Walusinski, 2006). Gäspning anses vara ett speciellt fall av pandikulation som påverkar muskulaturen i munnen, andningsorganen och övre ryggraden (Baenninger, 1997). När, som ofta händer, sker gäspning samtidigt med pandikulation i andra kroppsregioner (Bertolini och Gessa, 1981, Lehmann, 1979, Urba-Holmgren et al., 1977) det kombinerade beteendet kallas stretch-yawning syndrome (SYS).

SYS har associerats med upphetsningsfunktionen, eftersom det verkar återställa centrala nervsystemet till vaknande tillstånd efter en sömnperiod och förbereda djuret för att reagera på miljöstimuli (Walusinski, 2006).

denna uppsats undersöker hypotesen att SYS också kan ha en automatisk reglerande roll när det gäller lokomotoriska systemet: att upprätthålla djurets förmåga att uttrycka samordnad och integrerad rörelse genom att regelbundet återställa och återställa den strukturella och funktionella jämvikten i myofascialsystemet. Det är nu erkänt att det myofasciala systemet är integrerande, som förbinder kroppsdelar, eftersom en muskels kraft överförs via de fasciala strukturerna långt bortom muskelns tendonösa bilagor (Huijing och Jaspers, 2005). Det hävdas här att pandikulation kan bevara den integrerade rollen för det myofasciala systemet genom att (a) utveckla och upprätthålla lämpliga fysiologiska fasciala sammankopplingar och (b) modulera det myofasciala systemets förspänningstillstånd genom att regelbundet aktivera tonisk muskulatur.

de tankar som presenteras här uppstod ursprungligen från kliniska observationer under övningen av en manuell terapi som kallas muskulär ompositionering (MR) (Bertolucci, 2008, Bertolucci och Kozasa, 2010a, Bertolucci, 2010B). Dessa observationer kompletterades med en översyn av litteraturen om ämnet.

en möjlig koppling mellan MR och SYS presenteras: de neurala reflexerna som karaktäristiskt framkallas genom MR påminner om SYS, vilket båda antyder att MR kan stimulera delar av SYS-reaktionen och pekar också på en av MR: s möjliga verkningsmekanismer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.