Hem | Tjänster | utrustning och programvara | Författarpolicy

hårdvara och drift programvara

varje biostatistiker och dataanalytiker har en Microsoft Windows-baserad stationär eller bärbar dator med en Windows 7-processor, 64-bitars OS. Biostatistics har fem Linux-servrar som kör CentOS Linux 6.0-operativsystem och ett SAS-bandbibliotek för rutinmässiga säkerhetskopior som kan lagra upp till 72 TB data.

arbetsstationerna finns på Rutgers Cancer Institute och är anslutna till universitetsnätverket så att auktoriserade användare kan komma åt dem via Internet. Det finns full backup dagligen och månadsvis med inkrementella säkerhetskopieringar dagligen och varje helg; månatliga backup band är säkrade off-site. Kombinationen av server-klient och klusterberäkning säkerställer flexibilitet och kostnadseffektivitet för användning av kommersiell programvara för analyser och implementering av lokalt utvecklade applikationer. Denna hårdvarustruktur kan bearbeta och manipulera stora datamängder och utföra datorintensiva dataanalyser och simuleringar. Det är särskilt kostnadseffektivt för att utföra storskalig datahantering och komplex utforskande forskning inom bioinformatik.

programvarupaket för statistisk och numerisk analys och kompilatorer inkluderar SAS, R, C++ och FORTRAN. Biostatistikfakulteten och personalen utvecklar egna datorprogram med SAS och / eller R vid behov. De statistiska utformningarna av fas I-och fas II-studier baserade på den metod som beskrivs av Drs. Lin och Shih har implementerats av SAS, R eller FORTRAN.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.