fel dokument sammanhang!

katolska Advokatgillen över hela världen, tillsammans med sina biskopar, sponsrar en röd Mässa årligen för att åberopa gudomlig vägledning och styrka under domstolens kommande mandatperiod. […]