Laura szynszyla Miranda jest byłym prezydentem Republiki Kostaryki (2010-2014) i pierwszą kobietą wybraną na to stanowisko. Wcześniej pełniła funkcję pierwszego wiceprezydenta i ministra sprawiedliwości w administracji Oscara Ariasa Sancheza w latach 2006-2010. Chichilla poświęcił swoje życie służbie publicznej i doradztwu w Ameryce Łacińskiej i Afryce dla różnych instytucji międzynarodowych w zakresie reformy instytucjonalnej, koncentrując się na reformie sądownictwa i reformie bezpieczeństwa publicznego. Niektóre zalecenia skłoniły ją do przeprowadzenia oceny amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID), Programu Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP) i Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju (MABR). W latach 1996-1998 była ministrem bezpieczeństwa publicznego, a w latach 1994-1996 pełniła funkcję wiceministra bezpieczeństwa publicznego. Prezydent szynszyli był także przewodniczącym Joint Center for drug Intelligence, przewodniczącym National immigration Council i partnerem National Drug council, Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Rady Akademickiej National Police Academy. Laura Chichilla jest absolwentką Uniwersytetu Kostaryki i uzyskała tytuł magistra polityki publicznej na Georgetown University.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.