Pandiculation to mimowolne rozciąganie tkanek miękkich, które występuje u większości gatunków zwierząt i jest związane z przejściami między cyklicznymi zachowaniami biologicznymi, zwłaszcza rytmem snu i czuwania (Walusiński, 2006). Ziewanie jest uważane za Szczególny przypadek pandiculation, który wpływa na muskulaturę jamy ustnej, układu oddechowego i górnego odcinka kręgosłupa (Baenninger, 1997). Kiedy, Jak to często bywa, ziewanie występuje jednocześnie z pandikulacją w innych regionach ciała (Bertolini and Gessa, 1981, Lehmann,1979, Urba-Holmgren et al., 1977) połączone zachowanie jest określane jako syndrom rozciągania ziewania (SYS).

SYS jest związany z funkcją pobudzenia, ponieważ wydaje się, że resetuje centralny układ nerwowy do stanu przebudzenia po okresie snu i przygotowuje zwierzę do reakcji na bodźce środowiskowe (Walusiński, 2006).

ten artykuł bada hipotezę, że SYS może również odgrywać rolę autoregulacyjną w odniesieniu do układu ruchu: utrzymywać zdolność zwierzęcia do wyrażania skoordynowanego i zintegrowanego ruchu poprzez regularne przywracanie i resetowanie równowagi strukturalnej i funkcjonalnej układu mięśniowo-powięziowego. Obecnie uznaje się, że system mięśniowo-powięziowy jest integracyjny, łączący części ciała, ponieważ siła mięśnia jest przenoszona przez struktury powięziowe znacznie poza tendonnymi przyczepami samego mięśnia (Huijing and Jaspers, 2005). Argumentuje się tutaj, że pandikulacja może zachować integracyjną rolę układu mięśniowo-powięziowego poprzez (a) rozwijanie i utrzymywanie odpowiednich fizjologicznych połączeń powięziowych oraz (b) modulowanie stanu przedstresowego układu mięśniowo-powięziowego poprzez regularną aktywację mięśni tonicznych.

pomysły przedstawione tutaj początkowo powstały w wyniku obserwacji klinicznych podczas praktyki terapii manualnej zwanej repozycjonowaniem mięśni (MR) (Bertolucci, 2008, Bertolucci and Kozasa, 2010a, Bertolucci, 2010b). Uwagi te uzupełniono przeglądem literatury na ten temat.

przedstawiono możliwy związek między MR i SYS: odruchy nerwowe charakterystyczne dla MR przypominają SYS, co sugeruje, że MR może stymulować części reakcji SYS, a także wskazuje na jeden z możliwych mechanizmów działania MR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.