Feil dokumentkontekst!

Katolske Advokat Laug over hele verden, i forbindelse med sine biskoper, sponse En Rød Messe årlig for å påkalle guddommelig veiledning og styrke i løpet […]