Balaji Baji Rao

For Nana sahab I Bithur, se Nana Sahib. Balaji Baji Rao Peshwa Av Maratha-Riket På kontoret1740-1761 Monark Chattrapati ShahuRajaram II Innledes av Bajirao I Etterfulgt […]

Bokhylle

Funksjon mens flertallet av bakterielle gener eksisterer på ett sirkulært kromosom, er det andre genetiske elementer i bakteriegenomet. Elementer som plasmider, transposoner, integroner eller genkassetter […]